พลังงานแสงอาทิตย์..นำมาซึ่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด

0
718

ปัจจุบันให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนมากขึ้น เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานที่ค่อยๆก่อตัวขึ้น จนเราเองก็เริ่มที่จะเห็นปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตอย่างแน่นอน พลังงานที่จะหามาทดแทนการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนั้น ก็จำเป็นต้องหาทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมด สามารถมีใช้ไปตลอดชั่วอายุคนเลยทีเดียว

พลังงานแสงอาทิตย์
ภาพประกอบจาก pixabay.com

พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานทดแทนที่เราจะสามารถมีใช้ได้ไปตลอดชีวิต ปัจจุบันได้มีการคิดค้นและพัฒนาการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและยั่งยืนมากที่สุด

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด ไม่มีวันลดลง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่นๆที่นำมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิง อย่าง ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป กว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้จำเป็นต้องใช้เวลาสะสมอยู่นานเป็นพันๆปี ในขณะที่เราเองจำเป็นต้องใช้พลังงานทุกวันไม่มีวันหยุดพัก การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้านั้น โดยการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากระบบการผลิตไฟฟ้าอื่นๆที่ต้องมีกระบวนการเผาถ่าน เผาน้ำมัน แล้วจึงค่อยนำพลังงานความร้อนที่ได้มาปั่นเทอร์ไบน์  (turbine) แล้วเทอร์ไบน์จะไปปั่นเจเนอร์เตอร์ได้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช

อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมคนจึงหันมาสนใจกับพลังงานแสงอาทิตย์และเริ่มนำมาใช้กันมาขึ้น เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือแม้แต่คุณจะอยู่อาศัยในเขตที่มีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ส่องแสงในระยะเวลาสั้นกว่าเขตอื่นก็ตาม แต่คุณก็ยังนำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เช่นกัน เรียกว่าพลังงานแสงอาทิตยเป็นพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้งานได้จริงและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการตากสิ่งของต่างๆ การให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

พลังงานแสงอาทิตย์ ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั้นยังสามารถนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายรูปแบบตั้งแต่ขนาดเล็ก อย่าง เครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ 100 kW ขึ้นไป และการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อย่างแผงโซล่าเซลล์ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและทนทานมากขึ้น มีอายุการใช้งานประมาณ20-25 ปี จึงทำการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้มีค่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น