รู้ทัน โรคเบาหวานขึ้นตา การป้องกันและรักษา

0
169

สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน มักจะเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับตาได้หลายโรค ที่พบบ่อยได้แก่ ความผิดปกติทางสายตา ต้อกระจก ต้อหิน และที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ เบาหวานที่จอประสาทตา ( โรคเบาหวานขึ้นตา ) หรือ ภาวะเบาหวานขึ้นตา หรือ เบาหวานกินตา (ภาษาอังกฤษ: Diabetic retinopathy, DR) นั้นเอง

โรคเบาหวานขึ้นตาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิด โรคเบาหวานขึ้นตา มักเป็นกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานมานานกว่า 5 ปี ผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดี และผู้ป่วยที่มีโรคร่วมอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง รวมทั้งการตั้งครรภ์ คะ

ภาวะเบาหวานขึ้นตา เกิดจาการผิดปกติของเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงจอประสาทตา ผู้ที่เป็นเป็นเบาหวานเส้นเลือดจะตีบตันหรือผนังหลอดเลือดจะเสีย จนทำให้มีเลือด น้ำ ไขมัน และสารต่างๆ จะซึมออกจากหลอดเลือด ทำให้เกิดตามัวทีละน้อยๆ หากการรั่วซึมไปถึงจุดศูนย์กลางการรับภาพก็จะทำให้มีอาการตามัวมากขึ้น จนถึงตาบอดสนิท

เราสามารถแบ่งระยะความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาได้ 2 ระยะคือ ระยะที่ยังไม่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่ ระยะนี้ผู้ป่วยมักจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวานขึ้นตา เนื่องจากไม่มีอาการแสดงให้เห็น หรือเริ่มมีอาการตามัวเล็กน้อย และ ระยะที่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่ เกิดเมื่อเกิดการอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เกิดภาวะตาขาดเลือด ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Neovascularization) หลอดเลือดที่ถูกสร้างใหม่จะมีผนังที่เปราะบางและแตกง่าย ทำให้เกิดเลือดออกในตาง่ายขึ้น และเมื่อมีหลอดเลือดเกิดใหม่ก็จะมีเนื้อเยื่อเป็นพังผืดเกิดใหม่ขึ้นมาด้วย ทั้งหลอดเลือดและพังผืดนี้จะยึดดึงจอประสาทตาให้หลุดลอกออกมาเรื่อยๆ จนทำให้ตาบอด

การรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอตามีอยู่ 3 วิธี

1. รักษาด้วยเลเซอร์ (Laser photocoagulation) เลเซอร์จะทำให้หลอดเลือดใหม่ที่ผิดปกติฝ่อลง และป้องกันการเกิดเลือดออกในตา การฉายแสงเลเซอร์ต้องทำหลายครั้งจึงจะสามารถควบคุมโรคได้ ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยวิธีนี้มีน้อยและหลังจากการฉายแสงผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ วิธีนี้เป็นไปเพื่อป้องกันและรักษาในระยะแรกเท่านั้น ไม่สามารถช่วยในการมองเห็นที่เสียไปมากแล้วกลับคืนได้

2. การรักษาด้วยยา เป็นการฉีดยาเข้าไปในวุ้นตา เพื่อลดการรั่วของหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดที่เกิดใหม่ฝ่อลง การรักษาวิธีนี้ได้ผลค่อนข้างดี แต่ฤทธิ์ยาอยู่ได้ไม่นานและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยา เช่น การติดเชื้อ ,เลือดออกในวุ้นตา เป็นต้น

3. การผ่าตัดน้ำวุ้นตา (Vitrectomy) โดยเอาน้ำวุ้นตาที่มีเลือดอยู่ออก และใส่สารน้ำทดแทนไว้ในลูกตา ช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและสามารถซ่อมแซมจอตาที่ลอกให้กลับเข้าที่เดิม แต่การมองเห็นอาจไม่กลับมาเป็นปกติขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย การผ่าตัดอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การติดเชื้อ มีเลือดออกในลูกตา ต้อกระจก ต้อหิน

การดูแลและป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตานั้นทำได้ไม่ยาก หากเราใส่ใจกับการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่วมกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ความดันโลหิต ไขมันในเส้นเลือด โรคไต หรือการสูบบุหรี่ เป็นต้น ควรตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น ตามัว มีเงาดำลอยไปมา ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

แนะนำวิธีการรักษาเบาหวานด้วยสมุนไพร

การขาดความรู้และการขาดการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และเวลาในการรักษามากขึ้น ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงมีความสำคัญเท่าๆกับการรักษาโรคเลย หมั่นดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอนะคะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น